top of page

Bli
Medlem

Kriterier for medlemskap

Kvensk kunstnerforbund er et nytt forbund som formes av sine medlemmer. Medlemskriteriene er per nå de samme som for opptak i NBK: https://www.norskebilledkunstnere.no/medlemskap-i-nbk/.

 

Der søkeren mangler høyere kunstutdanning, vektlegges f.eks. deltakelse i juryerte utstillinger. Det settes ingen krav for dokumentert kvensk tilhørighet, men det er ønskelig at medlemmer har en aktiv kunstnerisk praksis og identifiserer seg med det kvenske/norskfinske, eller på annen måte er opptatt av eller interessert i sitt kvenske/norskfinske opphav.

 

Søknad skal bestå av:

 

- Kort introduksjon om deg og ditt kunstnerskap

- Kort begrunnelse av hvorfor du vil bli medlem av Kvensk Kunstnerforbund

- Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid

- Kunstnerisk CV

 

Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid

 

En samlet PDF med inntil 10 verk som viser din kunstneriske praksis. 

Kort beskrivelse av teknikk, materialer, konsept, annet relevant.
Link til lyd/video

Kunstnerisk CV

 

Oversikt over separat- og soloutstillinger, tildelte stipender/prosjektmidler. Utdanning eller annen relevant erfaring. 

Navn

Adresse

Telefon

Epost

Nettside

Fødselsdato

Søknad og andre relevante henvendelser

merkes med "SØKNAD - KKF" og sendes til:
livbangsund@gmail.com

maijuli87@hotmail.com

bottom of page