top of page

Bli
Medlem

Kriterier for medlemskap

Kvensk kunstnerforbund er et nytt forbund som formes av sine medlemmer. Medlemskriteriene er per nå de samme som for opptak i NBK: https://www.norskebilledkunstnere.no/medlemskap-i-nbk/.

 

Der søkeren mangler høyere kunstutdanning, vektlegges f.eks. deltakelse i juryerte utstillinger. Det settes ingen krav for dokumentert kvensk tilhørighet, men det er ønskelig at medlemmer har en aktiv kunstnerisk praksis og identifiserer seg med det kvenske/norskfinske, eller på annen måte er opptatt av eller interessert i sitt kvenske/norskfinske opphav.

 

Søknad skal bestå av:

 

- Kort introduksjon om deg og ditt kunstnerskap

- Kort begrunnelse av hvorfor du vil bli medlem av Kvensk Kunstnerforbund

- Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid

- Kunstnerisk CV

- Om du vil presenteres på våre hjemmesider

 

Dokumentasjon av kunstnerisk arbeid

 

En samlet PDF med inntil 10 verk som viser din kunstneriske praksis. 

Kort beskrivelse av teknikk, materialer, konsept, annet relevant.
Link til lyd/video

Kunstnerisk CV

 

Oversikt over separat- og soloutstillinger, tildelte stipender/prosjektmidler. Utdanning eller annen relevant erfaring. 

Navn

Adresse

Telefon

Epost

Nettside

Fødselsdato

Søknad og andre relevante henvendelser

merkes med "SØKNAD - KKF" og sendes til:
livbangsund@gmail.com

maijuli87@hotmail.com

bottom of page