top of page

Med tyngde fra de historiske perspektivene av den kvenske kulturen, men med fokus på nåtidens kvenske vår, er tiden inne for et kvensk kunstnerforbund.

De siste årene har de utøvende og kreative aspektene av det kvenske vært mer i fokus, hvor både musikk- og teatervirksomhet har utmerket seg ved å skape nye arenaer for å uttrykke kvensk identitet. Flere og flere blir oppmerksomme på sin kvenske bakgrunn, noe som også gjelder  profesjonelle samtidskunstnere. Likevel kan terskelen være høy for å ta utgangspunkt i kvensk språk, kultur eller miljø i sin individuelle praksis.

Kvensk kunstnerforbund vil jobbe for å revitalisere den kvenske kulturarven og gi den en profil som gjør at kvenske kunstnere kan kjenne seg igjen i den kvenske kulturarven.

 

Ved å engasjere kunstnere i et kvensk kunstnerforbund, vil terskelen være lavere for å utforske det kvenske gjennom kunsten. Det vil også utad vise en samlet front av visuelle kunstnere som jobber for å styrke den kvenske kulturen gjennom sine individuelle praksiser. Slik kan også kunstnere med kvensk tilhørighet være en del av den voksende kvenske kulturen, samlet.

bottom of page